Kancelaria komornicza w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 


W 2011 roku została założona Kancelaria Komornicza Monika Peda i funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym Gdańsk południe w Gdańsku. Celem kancelarii jest wykonywanie obowiązków komorniczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Kancelaria prowadzi licytacje komornicze i obsługuje mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa  

Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.

Komornikom powierza się następujące zadania:


1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
4) komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.


Dane adresowe:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe
w Gdańsku
Monika Peda
ul. Podwale Staromiejskie 96-97/1
80-844 GdańskStrona główna   |   Właściwość   |   Kontakt